• +420 608 375 081
  • info@sw4all.cz

CSV Splitter

ANDROID version

EN:
Splits CSV file into several small files

Supports the insertion of the first line into all partitioned files, or you can insert your own first line.
The app scans the entire device and displays a list of CSV files found.
You can easily update this list.
You can search for keywords by keyword.
Before splitting a file into multiple small files, it creates a new folder with a file name in the folder where the file is stored and stores all the partitioned files in it.

CZ:
Rozdělí CSV soubor na více malých souborů

Podporuje vložení prvního řádku do všech rozdělených souborů, nebo můžete vložit vlastní první řádek.
Aplikace si sama prohledá celé zařízení a zobrazí seznam nalezených CSV souborů.
Tento seznam můžete jednoduše aktualizovat.
V seznamu je možné vyhledávat podle klíčových slov.
Než soubor rozdělí na více malých souborů, vytvoří ve složce, kde je soubor novou složku s názvem souboru a do ní uloží všechny rozdělené soubory.

 


WINDOWS version

CZ:

Rozdělí CSV soubor na více malých souborů

 

Software rozdělí soubor CSV včetně prvního řádku označujícího sloupce do všech rozdělených souborů.

Před rozdělením souborů vytvoří složku dle zadání.